Staats Financieel Onderzoek bv

Vermoedelijk heeft u een brief van uw buitenlandse bank gekregen en bent u op zoek naar informatie over de inkeerregeling, vrijwillige verbetering en inkeren. Een andere mogelijkheid is dat u deze site heeft gevonden op aangeven van uw advocaat of belastingadviseur.

Inkeerregeling en begeleiding

De volgende diensten kan ik u verlenen op fiscaal terrein:
1. Begeleiden van personen die gebruik willen maken van de inkeerregeling.

2. Begeleiden van personen die door de Belastingdienst zijn aangeschreven als gevolg van ontdekking van het buitenlandse vermogen.

In beide situaties kan ik u begeleiden. Voor de goede orde wil ik graag opmerken dat er een aantal belangrijke verschillen zijn tussen de bovengenoemde situaties. In het eerste geval (bij een beroep op de inkeerregeling) ligt het initiatief aan uw kant. U besluit om gebruik te maken van de inkeerregeling en geeft de inspecteur inzage in uw buitenlandse vermogen. In de tweede situatie heeft de inspecteur op grond van bepaalde informatie het vermoeden dat u buitenlandse vermogensbestanddelen heeft. In dit geval ligt het initiatief bij de inspecteur en vraagt hij u om nadere informatie. De boete in het tweede geval is aanzienlijk hoger dan in het eerste geval. Daarover later meer.

Werkwijze

Mijn werkwijze is dat ik het gehele contact met de Belastingdienst overneem van u. Dit betekent dat ik namens u optreed richting de Belastingdienst en dat u geen contact heeft met de Belastingdienst (tenzij u dat wenst). Over elk contact met de Belastingdienst hebben wij met elkaar, van te voren, overleg. Inmiddels heb ik meer dan 1.100 personen geholpen bij het gebruik maken van de inkeerregeling, danwel ondersteund in het geval dat de Belastingdienst de persoon reeds op het spoor was.

Veel clienten menen dat hun situatie uniek is en dat daar geen oplossing voor is. Mijn ervaring is echter dat in alle aan mij voorgelegde situaties een oplossing mogelijk is. Ook in situaties waarbij sprake is van een erfenis, schenking, verzwegen omzet, bijverdiensten, et cetera. Mogelijk hebben deze situaties wel gevolgen voor de hoogte van de verschuldigde belasting, maar het is juist de kunst om binnen de wettelijke mogelijkheden de juiste keuzes te maken.

Indien u vragen heeft kunt u altijd vrijblijvend telefonisch contact met mij opnemen. U hoeft uw naam hierbij niet te vermelden.

Enkele artikelen over inkeerregeling en zwart geld:

  • Interview over de inkeerregeling
  • mp3 downloaden
  • Wacht nog een jaartje met zwart geld
  • Download pdf bestand
  •