U bent aangeschreven door de Fiscus

Voor belastingplichtigen die worden benaderd door de Belastingdienst geldt een andere situatie dan voor inkeerders. Vanaf 1 januari 2010 heeft de wetgever de boete voor het niet of niet juist aangeven van buitenlands vermogen verhoogd van maximaal 100% naar maximaal 300% van de verschuldigde belasting. Deze situatie is alleen van toepassing in het geval de Belastingdienst u schriftelijk heeft gemeld dat zij het vermoeden hebben dat u buitenlands vermogen tot uw beschikking heeft die niet in de aangifte is vermeld.

Deze 300% boete is zeer afschrikwekkend, echter de soep wordt minder heet gegeten. Wat is namelijk het geval? Indien u wordt aangeschreven door de Belastingdienst en u werkt mee met de inspecteur dan is dat een strafverminderende omstandigheid. De maximale boete is dan niet meer aan de orde, maar 150% of lager.

Daarnaast heb ik hierboven geschreven dat het boetebesluit is in gegaan op 1 januari 2010. Voor 1 januari 2010 gold het oude boetebesluit dat gunstiger is voor de belastingplichtingen. Dit oude besluit gaat dan ook voor het nieuwe besluit met betrekking tot de jaren voor 2010. Dus indien u in 2012 een brief krijgt van de fiscus en u werkt mee dan is de boete 50% over de jaren 2000 tot en met 2009. Indien de aangiften inkomstenbelasting 2010 en 2011 reeds definitief zijn vastgesteld dan zal de boete over die jaren 150% zijn.

Voor belastingplichtigen die zich zelf melden bij de Belastingdienst

Vanaf 1 januari 2010 was boetevrij inkeren niet meer mogelijk. Voormalig minister Jan-Kees De Jager heeft de druk op belastingplichtigen met vermogen in het buitenland stap-voor-stap verhoogd. Tot 1 juli 2010 was de (vergrijp)boete voor inkeerders 5% van de maximale boete van 300%; ofwel 15% van de verschuldigde belasting. Na 1 juli 2010 werd de boete verhoogd naar 30%. Zoals reeds eerder vermeld is de boete vanaf 2 september 2013 tot 1 juli 2014 verlaagd tot 0% en bedraagt de boete momenteel, vanaf 1 juli 2015, 60%. Deze boete geldt overigens niet voor de laatste 2 jaren, dus effectief over 10 jaren.