Gevolgen contante stortingen

De tegoeden op een buitenlandse bankrekening hebben allemaal een bepaalde herkomst. Dit kan variëren van een erfenis, schenking, omzet uit een onderneming, Nederlandse spaartegoeden, et cetera. Deze verschillende herkomsten hebben ook verschillende gevolgen voor de belastingheffing. In het onderstaande ga ik in op de gevolgen van stortingen van geld die uit de onderneming komen.

Lange tijd was het standpunt van de Belastingdienst dat stortingen van geld op een buitenlandse bankrekening afkomstig uit een onderneming nog konden worden belast voor de afgelopen 5 jaar. Inmiddels is het standpunt gewijzigd en belast de fiscus de stortingen over een periode van 12 jaar. Aangezien de buitenlandse bank over de afgelopen 10 jaar nog bankstukken kan verstrekken is het eigenlijk zo dat over de laatste 10 jaar nog belastingheffing kan plaats vinden. Maar over welke belastingen en over welke bedragen hebben we het dan?

Dit hangt af van de ondernemingsvorm. Voor eenmanszaken, maatschappen en personenvennootschappen (zoals de Vennootschap onder firma (vof)) geldt dat deze (veelal) te maken hebben met de omzetbelasting en de inkomstenbelasting. Rechtspersonen (bijvoorbeeld de Besloten vennootschap (BV)) hebben te maken met omzetbelasting en vennootschapsbelasting. De aandeelhouders van de BV hebben te maken met inkomstenbelasting. Onderstaand behandel ik de gevolgen van stortingen voor beide groepen.

1. De groep bestaande uit de eenmanszaken, de vof's en een aantal maatschappen

Omzetbelasting
Indien een storting is verricht van € 119.000 in bijvoorbeeld 2009 en het geld is afkomstig van niet aangegeven omzet van de onderneming, dan zal de fiscus stellen dat € 19.000 van de € 119.000 omzetbelasting bedraagt.

Voor de omzetbelasting geldt overigens dat deze tot 5 jaar geleden kan worden nagevorderd door de fiscus. Dus over stortingen langer dan 5 jaar geleden is geen omzetbelasting verschuldigd!

Inkomstenbelasting
Het resterende bedrag van € 100.000 is dan de bruto omzet. Hier mogen nog de kosten worden afgetrokken die nog niet eerder zijn aangegeven en die wel betrekking hebben op de opbrengst van € 100.000. Als die kosten al wel zijn afgetrokken dan zal die € 100.000 worden belast voor de inkomstenbelasting tegen het tarief van box 1. Dit tarief varieert van 39,25% tot 52%.

2. De groep bestaande uit rechtspersonen, veelal de BV

Omzetbelasting
Zie voor de omzetbelasting de tekst hierboven onder groep 1.

Vennootschapsbelasting (VPB)
Ook hier geldt weer dat in het geval van een storting van € 119.000 na omzetbelasting € 100.000 resteert. Indien verder geen kosten zijn gemaakt zal deze € 100.000 in de vennootschapsbelasting worden betrokken. Afhankelijk van het jaar van storting bedraagt het belastingpercentage voor de VPB 20% tot 34,5%. 

Inkomstenbelasting
Indien winst uit de BV wordt uitgekeerd aan een aandeelhouder dan wordt daar inkomstenbelasting over geheven. Nu niet box 1 zoals bij groep 1, maar box 2 (inkomsten uit aanmerkelijk belang). In dit geval zijn het inkomsten afkomstig van dividend en dit tarief is sinds 2001 25%. De fiscus is tot op heden nog niet eenduidig over de grondslag waarover die 25% verschuldigd is. Is dat over de winst na aftrek van VPB of gaat dit over het gehele bedrag dat is gestort, namelijk die € 119.000? U zult begrijpen dat dat nogal verschil maakt.

Tot slot
Indien op grond van het bovenstaande belastingen zijn verschuldigd dan zal de Belastingdienst ook rente in rekening brengen.

Vanaf 1 september 2013 zal er geen boete worden opgelegd over de verschuldigde belastingen als gevolg van stortingen uit de onderneming. Vanaf 1 juli 2014 zal de boete 10% in box I zijn en vanaf 1 juli 2015 loopt de boete op naar 20%. De fiscus heeft vermoedelijk in de gaten gekregen dat een boete van 30% over de stortingen niet rechtvaardig is, immers een boete kan dan oplopen tot 30% van 52% en daardoor stijgt de belastingdruk van een storting uit een onderneming.

Uiteraard kan ik een specifieke berekening maken voor uw situatie aan de hand van een door mij opgesteld rekenprogramma.

Cliënten vragen vaak of achter hun naam een kruisje komt omdat zij in het verleden een onjuiste belastingaangifte hebben gedaan. Dit is echter niet het geval. Door gebruik te maken van de bestaande inkeerregeling maakt u gebruik van een specifiek artikel uit de wet. Dat artikel is een recht dat iedereen toekomt. Hierdoor krijgt u geen specifieke aandacht. Het is eerder een teken dat u iets uit het verleden dat niet goed is gegaan wilt herstellen.