Inkeren vanaf 1 juli 2015

Veel cliënten vragen om een schatting van de verschuldigde belasting, de boete en de verschuldigde heffingsrente (de belastingdienst brengt de misgelopen rente bij u in rekening).

Nieuwe regeling vanaf 1 juli 2015
Met betrekking tot de boete is er vanaf 1 juli 2014 een nieuwe regeling. De boete was tot 1 juli 2014 0%, maar de staatssecretaris heeft besloten de boete te verhogen! Vanaf 1 juli 2015 zal de boete 60% bedragen bij inkeer.

De Belastingdienst kan over de laatste 12 jaren navorderen. Bij inkeren in 2015 zal dus belasting worden geheven over de jaren 2003 tot en met 2014. Vanaf 2001, na de invoering van de nieuwe Inkomstenbelastingwet 2001, kennen we het boxensysteem. Vermogen zit in box III en daarover moet aan belasting worden betaald 30% van een fictief rendement van 4% is 1,2%. Een belastingdruk van 1,2% is ten opzichte van de belastingdruk in de jaren voor 2001 een stuk lager. Voor 2001 was de oude Wet inkomstenbelasting uit 1964 nog van kracht. Toen was het zo dat inkomsten uit het vermogen (zoals rente en dividenden) progressief werden belast in de inkomstenbelasting. Voorbeeld: een persoon heeft in 2000 een obligatie van HFL 100.000 met een rente van 6%. In dat geval is de rente opbrengst van HFL 6.000 belast. Indien deze persoon in 2000 in de hoogste belastingschijf valt betekent dat 60% belasting betalen over de rente van HFL 6.000, ofwel: 60% van 6% van HFL 100.000 is HFL 3.600. Dus van het vermogen van HFL 100.000 werd 3,6% afgedragen aan de fiscus. In mijn voorbeeld is het het jaar 2000 dus 3x zo duur als het jaar 2001! Ook de jaren voor 2001 vielen in deze 'dure' regeling. Dat maakt inkeren vanaf 2013 goedkoper dan inkeren voor 2013.

Rekenvoorbeeld

Laten we een rekenvoorbeeld (een gemiddelde situatie qua ontwikkeling vermogen) bekijken met de volgende randvoorwaarden:

Situatie:

  • Cliënt heeft in 1997 een vermogen van € 100.000 gestort op een buitenlandse rekening;
  • Dit vermogen heeft een jaarlijkse groei (waardegroei van bijvoorbeeld aandelen) gehad van 6% over de jaren 1997 tot en met 2000;
  • Een jaarlijkse vermogensgroei vanaf 2003 tot en met 2007 van 3%;
  • Een vermogensdaling in 2008 van 10%;
  • Een vermogensstijging in 2009 t/m 2014 van 4%;
  • Na 2000 hebben zich geen stortingen en opnames voorgedaan;
  • Alle vermogensvrijstellingen zijn reeds gebruikt;
  • Cliënt heeft een fiscaal partner (in verband met vrijstellingen);
  • Geen rekening wordt gehouden met verschuivingen in drempels in verband met bijvoorbeeld buitengewonde uitgaven zoals ziektekosten;
  • Het saldo op 31-12-2013 bedraagt € 158.419

De verschuldigde belasting, boete en heffingsrente

In deze situatie bedraagt de verschuldigde inkomstenbelasting en heffingsrente box III vanaf 2003 t/m 2014 ongeveer € 23.529.

De boete is 60% over de verschuldigde inkomstenbelasting ofwel € 10.852.

De belastingdruk is in dit voorbeeld 21,7% van het vermogen op 31-12-2013 (€ 158.419)

Nogmaals: uw situatie kan verschillend zijn ten opzichte van het hier gebruikte voorbeeld. U kunt geen rechten ontlenen aan dit voorbeeld.

Veelal is de te betalen belasting lager dan die 21,7% doordat de buitenlandse bank reeds een Europese bronbelasting heeft ingehouden. U weet wellicht dat vanaf 1 juli 2005 de Europese Spaarrente richtlijn is ingevoerd. Vanaf 1 juli 2011 houdt de buitenlandse bank 35% Europese bronheffing in. Tot 1 juli 2011 was dat 20%. In een groot aantal gevallen heb ik geconstateerd dat de banken bronheffing hebben ingehouden waardoor u over de jaren 2005 tot en met 2014 een aftrekpost heeft die u bij een beroep op de inkeerregeling ten gelde kan maken. Bij een aantal van mijn cliënten is daardoor het totaal te betalen bedrag aan de Belastingdienst gedaald naar rond de 10% van het saldo op uw buitenlandse rekening per 31 december 2014!

Welke afwijkingen kunnen er zijn ten opzichte van uw situatie?

In uw voordeel:
- U heeft de mogelijkheid tot middeling van 3 belasting jaren;
- U heeft de mogelijkheid van carry back / carry forward van verliezen;
- U heeft, zoals eerder genoemd, EU-bronbelasting betaald in het buitenland.

In uw nadeel:
- In uw dossier is er sprake van een schenking of successie / erfbelasting;
- Uw oudertoeslag, zorgtoeslag en/of huurtoeslag  kunnen eventueel komen te vervallen met terugwerkende kracht;
- U heeft uitstel genoten voor het indienen van uw aangifte Inkomstenbelasting over het jaar 2002 waardoor ook 2002 nog in de belastingheffing zal worden betrokken (ofwel 13 jaar navorderen in plaats van 12 jaar).