Nieuwe acties fiscus

De fiscus heeft een aantal nieuwe acties opgestart die inmiddels ook het nieuws hebben gehaald. Onderstaand zal ik de komende weken er enkele behandelen. Tevens zal ik nieuwe media berichten over vermogen in het buitenland bespreken.

September 2015: Nederlandse fiscus vraagt gegevens op bij UBS Zwitserland over personen die niet zijn ingekeerd

Veel cliƫnten hebben een brief gekregen van de UBS in Zwitserland waarin de bank aangeeft dat zij een verzoek heeft gekregen van de Zwitserse Belastingdienst om gegevens van Nederlandse rekeninghouders bij UBS te verstrekken aan de Zwitserse Belastingdienst. De reden voor dit verzoek is een zogenaamde groepsaanvraag van de Nederlandse fiscus aan de Zwitserse fiscus. Op grond van een verdrag tussen Nederland en Zwitserland mag Nederland een dergelijk verzoek indienen. De Nederlandse fiscus is dus niet op de hoogte van het feit dat een specifiek persoon een rekening heeft bij UBS, maar gezien bepaalde kenmerken van een algemene groep mag ze dus wel vragen naar de gegevens van alle personen in een groep die dezelfde kenmerken hebben.
Indien u een dergelijke brief heeft ontvangen raad ik u aan om contact op te nemen.

Rekening in Belgiƫ

De Minister van Financiën heeft op 23 juni 2009 een protocol getekend waarin de uitwisseling van fiscale gegevens is geregeld. In het protocol is opgenomen dat automatische uitwisseling van bankgegevens mogelijk is per 1 januari 2010 en dat uitwisseling van bankgegevens op verzoek reeds mogelijk is met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2008.

Veel Nederlanders hebben hun Belgische rekening voor 1 januari 2010 leeg gehaald zodat de informatie over hen niet aan Nederland wordt verstrekt. Naar nu blijkt hebben de Belgische autoriteiten echter in 2010 informatie over rente-ontvangsten op Belgische rekeningen over het jaar 2009 ter beschikking gesteld aan de Nederlandse overheid. Dit is rente geweest die weliswaar is verdiend in 2009, maar die pas tot uitbetaling is gekomen in 2010! Velen hebben hier geen rekening mee gehouden en worden nu geconfronteerd met naheffingen en boetes oplopend tot 150%. Een oplossing is om alsnog gebruik te maken van de inkeerregeling waardoor vermoedelijk 20% van het vermogen moet worden afgedragen aan de fiscus. Indien u reeds een brief heeft gehad van de Belastingdienst dan raad ik u aan om contact op te nemen met een adviseur.

Coutts bank

Begin juli 2012 is in de Duitse media het bericht gekomen dat de Duitse overheid een CD-rom heeft gekocht van een tipgever. Het gaat om gegevens van 1.000 rekeninghouders bij de Zwitserse COUTTS Bank. De Duitse overheid heeft voordat z